Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 13.12.2001 № 267-II