Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 08.02.03 № 386-II