Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 13.07.1999 № 416-I