Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ)ЗАКОН РК ОТ 27.11.2000 № 107-II