Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 23.07.1999 № 453-I