Поиск 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы (2016.06.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)