Profile button
Delivery button
 
  
Поиск 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңы (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)