Поиск 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтому