Поиск 

«Жерге укукту берүү боюнча» комиссиянын курамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Талас шаардык ке?ешинин 2017-жылдын 11-июлундагы № 58/11-7 токтому