Profile button
Delivery button
 
  
Поиск 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кайра сурап алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-апрелиндеги № 217 токтому