(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР 1995 Ж. 17 СӘУРДЕГІ № 2200 ЗАҢЫ
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

Лицензиялау туралы Қазақстан Республикасының
1995 жылғы 17 сәуiрдегі № 2200 Заңы
(2004 ж. 9 шілдеге берілген өзгерістерімен)

Осы редакция  2005 жылғы 15 сәуірдегі № 45-III Қазақстан Республикасының Заңымен енгізілген өзгерістеріне  дейін  қолданылды

 

Бұрынғы редакцияларды қара

ҚР 08.10.99 ж. № 471-1 Заңымен бас тақырыбы жаңа редакцияда

     I тарау.   Жалпы ережелер                          (1 - 8 баптар)
     II тарау.  Мiндеттi түрде лицензиялауға            (9 - 11-1 баптар)
                жататын қызмет түрлерi
     III тарау. Тауарлар (жұмыс пен қызмет) экспорты    (12 - 14 баптар)
     IV тарау.  Лицензия берудiң шарттары мен тәртібі   (15 - 22 баптар)
     V тарау.   Лицензиялау туралы заңдарды             (23 - 26 баптар)
                бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

ҚР 08.10.99 ж. № 471-1 Заңымен кіріспе алып тасталды

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

I тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңмен реттелетiн қатынастар

1. Осы Заң лицензиялауға жататын қызметтi немесе белгiлi бiр iс-әрекеттi мемлекет тарапынан лицензиялауға байланысты қатынастарды реттейдi.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2. Бұл Заң азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың арасында жасалған лицензиялық шарт аясында лицензия беруге байланысты қатынастарды реттемейдi.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2-бап. Лицензия ұғымы

Азаматқа немесе заңды тұлғаға белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға немесе белгiлi бiр iс-әрекет жасауға құзырлы мемлекеттік орган беретiн рұқсат лицензия деп ұғылады.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

ҚР Президентінің 23.12.95 ж. № 2720 Жарлығымен 3-бап өзгертілді ҚР 02.07.97 ж. № 144-1; 10.07.98 ж. № 283-1; 08.10.99 ж. № 471-1 Заңдарымен 3-бап өзгертілді

3-бап. Лицензиялаудың негiзгi принциптерi

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
;