«Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы № 126-III Қазақстан Республикасының Заңы (2021.02.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Показать изменения

Қазақстан Республикасының
Заңы
 
Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы

(2020.02.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 

Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:

ҚР 2020.29.06. № 351-VI Заңын қараңыз (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі)

 

2012.12.01. № 539-ІV ҚР Заңымен тақырыбы жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

 

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-бап. Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасы

2-тарау. Оригинатор және арнайы қаржы компаниясы

3-бап. Оригинаторға қойылатын талаптар

4-бап. Арнайы қаржы компаниясын құру және оның қызметі

4-1-бап. Арнайы қаржы компаниясы органдарын қалыптастырудың ерекшелiктерi

4-2-бап. Жобалық қаржыландыруға қатысу үшін құрылған арнайы қаржы компаниясы қызметінің ерекшеліктері

5-бап. Арнайы қаржы компаниясының аудиті

5-1-бап. Арнайы қаржы компаниясының есептілігі

6-бап. Арнайы қаржы компаниясын ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату

2-1-тарау. Бөлінген активтер

6-1-бап. Бөлінген активтердің құқықтық режимі

6-2-бап. Бөлінген активтерді басқару

6-3-бап. Бөлінген активтерді есепке алу және сақтау

2-2-тарау. Жобалық қаржыландыру

6-4-бап. Жобалық қаржыландыру бойынша қатынастардың туындауы

6-5-бап. Жобалық қаржыландыру кезінде талап ету құқықтарын беру

6-6-бап. Арнайы қаржы компаниясының қатысуымен жобалық қаржыландыру

6-7-бап. Мемлекеттің қатысуымен құрылатын объектілерге меншік құқығы

6-8-бап. Мемлекетке талап ету құқықтарын берудің ерекшеліктері

6-9-бап. Мемлекет қатысатын жобалық қаржыландыру кезінде орындаушыны ауыстырудың ерекшеліктері

6-10-бап. Арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру кезінде облигациялар шығаруының ерекшеліктері

3-тарау. Секьюритилендіру мәмілелерінің ерекшеліктері

7-бап. Секьюритилендіру объектілері

8-бап. Алып тасталды

9-бап. Секьюритилендіру кезінде талап ету құқықтарын басқаға беру шарты

10-бап. Алып тасталды

11-бап. Секьюритилендіру кезінде талап ету құқықтарын басқаға беру

12-бап. Алып тасталды

13-бап. Секьюритилендіру мәмілелері бойынша есепке алу және есептілік

14-бап. Арнайы қаржы компаниясының секьюритилендіру кезінде облигацияларды шығару ерекшеліктері

;