«2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Заңы (2013.29.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

Қазақстан Республикасының
Заңы
 
2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы
(2013.29.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Осы Заңды іске асыру туралы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 қарашадағы № 1520 Қаулысын қараңыз

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.29.11. № 146-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 1-бап жаңа редакцияда

1-бап. 2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) кiрiстер - 5 152 711 777 мың теңге, оның iшiнде:

салықтық түсiмдер бойынша - 3 511 723 367 мың теңге;

салықтық емес түсiмдер бойынша - 88 890 504 мың теңге;

негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша - 7 700 000 мың теңге;

трансферттер түсiмдерi бойынша - 1 544 397 906 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) шығындар - 5 743 716 813 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) таза бюджеттiк кредиттеу - 40 831 419 мың теңге, оның iшiнде:

бюджеттiк кредиттер - 122 125 013 мың теңге;

бюджеттiк кредиттердi өтеу - 81 293 594 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 158 721 629 мың теңге, оның iшiнде:

қаржы активтерiн сатып алу - 167 531 629 мың теңге;

мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер - 8 810 000 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) тапшылық - -790 558 084 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 2,3 пайызы;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 790 558 084 мың теңге.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.29.11. № 146-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 2-бап жаңа редакцияда

2-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 17 480 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 767 472 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2013 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық» коды бойынша - жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режімі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Әлеуметтiк салық» коды бойынша - бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ бұрын автомобиль жолдарын пайдаланушылардың Жол қорына түсiп келген аударымдары.

Бұл ретте, салық режімі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)» коды бойынша - бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн дизель отыны» коды бойынша - бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомасынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

6-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Алматы қаласының бюджетінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 121 056 185 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

Атырау облысынан - 44 225 473 мың теңге;

Маңғыстау облысынан - 24 607 177 мың теңге;

Алматы қаласынан - 52 223 535 мың теңге.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 7-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

7-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң түсiмдерi мыналарды:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) 1) мыналар:

көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді - 55 913 мың теңге;

халықтың көші-қоны саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді - 6 650 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) «Арлан» арнайы мақсаттағы бөлімшесін - 889 999 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) жедел ден қою арнайы жасағын - 1 457 943 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) республикалық маңызы бар мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның компоненттері мен препараттарын өндіру жөніндегі функцияларды - 908 556 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) жергілікті атқарушы органдардың:

мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін - 754 640 мың теңге;

педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін - 1 567 317 мың теңге;

халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерін - 10 500 859 мың теңге - беруге байланысты көзделсін.

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң көрсетілген сомаларының республикалық бюджетке түсiмдерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 7-1-баппен толықтырылды

7-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен орта білім беруде жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 1 699 844 мың теңге сомасында трансферттердiң түсiмдері көзделсін.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

8-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферттiң мөлшерi 1 380 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 8-1-баппен толықтырылды

8-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан көлік инфрақұрылымын дамытуға 25 500 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферт көзделсін.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

9-бап. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) жалақының ең төменгi мөлшерi - 18 660 теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi - 9 330 теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi - 19 066 теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш - 1 731 теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 18 660 теңге болып белгiленсiн.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.21.06. № 106-V ҚР Заңымен 10-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

10-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты иемденуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

11-бап. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

12-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемi 865 844 050 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

Ақмола облысына - 53 074 025 мың теңге;

Ақтөбе облысына - 32805572 мың теңге;

Алматы облысына - 103 465 940 мың теңге;

Шығыс Қазақстан облысына - 89 281 704 мың теңге;

Жамбыл облысына - 87 075 850 мың теңге;

Батыс Қазақстан облысына - 13 485 381 мың теңге;

Қарағанды облысына - 58 562 240 мың теңге;

Қостанай облысына - 51 166 230 мың теңге;

Қызылорда облысына - 71 143 181 мың теңге;

Павлодар облысына - 27 722 239 мың теңге;

Солтүстiк Қазақстан облысына - 50 819 740 мың теңге;

Оңтүстiк Қазақстан облысына - 220 321 863 мың теңге;

Астана қаласына - 6 920 085 мың теңге.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 13-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

13-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) режімдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

6) жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен ұсталатын ішкі істер органдары қызметкерлеріне арнаулы атағы үшін қосымша ақы мөлшерін арттыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

7) эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

8) тұқым шаруашылығын қолдауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

9) мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

10) мал шаруашылығын дамытуға;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

10-1) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

10-2) агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

11) арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге;

11-1) жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

12) облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

13) метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

14) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

15) «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

16) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

17) «Бизнестiң жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

18) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

19) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

20) қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

21) техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

22) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

23) өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

24) үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

25) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

26) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыдағы айырманы төлеуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

27) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;

27-1) жаңадан iске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға;

27-2) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

28) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

28-1) жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

29) жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

30) табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

31) ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

32) жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

33) спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға 2013 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) оларды пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 14-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

14-бап. Мынадай:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) 2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) ауыл шаруашылығы техникасының кредиттері (лизингі) бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемелерін арзандату;

3-1) қаржылық сауықтыру үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) кәсіптік стандарттарды әзірлеу және Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берiлген, таратылған шахталар қызметкерлерiне келтiрiлген зиянды өтеу бағыттары бойынша iске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

15-бап. Мынадай:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) облыстық бюджеттерді, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредиттеу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) 2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу бағыттары бойынша іске асырылатын, «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

16-бап. Мынадай:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) кәсіпкерлікке микрокредит беру үшін облыстық бюджеттерді кредиттеу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке оқыту;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) қоныс аударуға субсидия беру;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

6) ағымдағы жайластыру бағыттары бойынша іске асырылатын, Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 17-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

17-бап. Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

18-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2013 жылға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

19-бап. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру бойынша қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.29.11. № 146-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 20-бап жаңа редакцияда

20-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылға арналған резервi 46 024 637 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

21-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Азия даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасын төлеу 780 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

22-бап. 2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 23-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

23-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 800 000 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 11 638 230 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

24-бап. Қарыз алушы қаза болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда, мемлекеттік білім беру кредиттері және студенттік кредиттер бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

25-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат бойынша, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі және берешегінің көлемі бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

26-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы болған күннен бастап алты ай ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы табыс етуі туралы кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды іске асыру көзделсін, ол аталған шарт сақталмаған кезде түзетілуге жатады.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

27-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 296 904 мың теңге көзделсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

28-бап. 2013 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 60 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен 29-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

29-бап. 2013 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 4 770 600 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

30-бап. 2013 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 50 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

31-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2013 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

32-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

2013 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

33-бап. Осы Заң 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

 

 

Қазақстан Республикасының

Президенті

 

Н.НАЗАРБАЕВ

 

 

Астана, Ақорда, 2012 жылғы қарашаның 23-і.

№ 54-V ҚРЗ

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2013.24.06. № 110-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.29.11. № 146-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 1-қосымша жаңа редакцияда

«2013 - 2015 жылдарға арналған

республикалық бюджет туралы»

Қазақстан Республикасының

2012 жылғы 23 қарашадағы

№ 54-V Заңына

1-ҚОСЫМША

 

 

2013 жылға арналған республикалық бюджет

 

2013 жылға арналған республикалық бюджет

 

Санаты

Атауы

Сомасы,

мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

I. Кірістер

5 152 711 777

1

 

Салықтық түсімдер

3 511 723 367

1

 

Табыс салығы

1 132 344 737

1

Корпоративтік табыс салығы

1 132 344 737

5

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 482 730 185

1

Қосылған құн салығы

1 237 031 100

2

Акциздер

33 051 218

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

203 561 375

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 667 924

5

Ойын бизнесіне салық

5 418 568

6

 

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

880 038 465

1

Кеден төлемдерi

863 031 612

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

17 006 853

8

 

Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

16 609 980

1

Мемлекеттік баж

16 609 980

2

 

Салықтық емес түсiмдер

88 890 504

1

 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

49 413 942

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 959 150

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 155 330

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

21 639

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 699 342

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

244 496

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 728 538

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 605 447

2

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

3

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

4

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 458 753

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 458 753

5

 

Гранттар

1 370 040

2

Қаржылық көмек

1 370 040

6

 

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 978 869

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 978 869

3

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 700 000

1

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2

 

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

4

 

Трансферттердің түсімдері

1 544 397 906

1

 

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

138 897 906

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

138 897 906

4

 

Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000

 

II. Шығындар

5 743 716 813

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

284 029 138

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 906 153

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 041 760

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

208 824

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

223 679

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

115 186

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

301 964

102

 

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 728 225

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 350 766

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

332 245

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

45 214

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

3 365 822

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 637 212

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 849

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

301 478

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 894

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 340 389

106

 

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

69 288

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 856

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

432

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 081

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 081

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

37 071 013

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 678 979

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

208 087

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

989 074

005

Шетелдік іссапарлар

2 602 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

79 554

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 738 025

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

19 172 429

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

225 193

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 377 526

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

8 062 685

007

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

232 843

008

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

585 175

028

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

7 244 667

215

 

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

32 007 459

024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

14 847 623

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 287 206

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

125 638

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

255 938

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 644 419

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

1 588 940

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

884 692

044

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру

307 248

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 759 505

052

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

250 000

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

66 326 980

001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 120 935

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

18 480

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

76 570

009

Кинология орталығының қызметтері

125 075

014

Кеден қызметін жаңғырту

1 706 280

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

524 402

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 890

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 617 328

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 697

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

83 262

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

750 109

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

251 997

031

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

225 444

033

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін жаңғырту

1 787 084

036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 291 240

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

144 001

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 447 493

064

«Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін құру

883 000

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 716 305

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

24 609

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

210 816

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

25 019

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

257 944

222

 

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

7 020 918

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 919 946

003

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

387 223

008

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

31 407

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 663

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 133 993

012

Мемлекеттік басқаруды жетілдіру

281 500

015

Сауда саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

502 340

016

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

375 005

017

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары

85 698

020

Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу

164 457

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

40 002 253

014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

107 028

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

827 966

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

32 173 753

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

6 893 506

406

 

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 620 509

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

989 408

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

121 930

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

168 224

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

83 727

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

257 220

606

 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 733 237

001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 927 692

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 380 241

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

264 704

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

69 035

011

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

551 624

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

539 941

608

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 031 180

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 053 825

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

152 687

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

54 360

013

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

714 938

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000

016

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметінің жаңа моделі тұжырымдамасын іске асыру бойынша сараптамалық қолдау

25 370

637

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

284 484

001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

276 877

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

7 607

690

 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

839 026

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

492 481

002

Сайлау өткізу

334 985

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

11 560

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

62 943 825

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 628 855

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

176 000

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

34 050 627

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

1 088 343

2

 

Қорғаныс

383 504 027

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

60 034 835

001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

8 724 802

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 013 914

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

7 809 474

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

12 711

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

151 587

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

74 052

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

5 396 936

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

1 145 238

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

66 440

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

999 503

022

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

107 038

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

318 001 707

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 068 803

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

7 606 070

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

14 914 804

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

92 301 486

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

31 851 187

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

692 067

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

9 085 112

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

737 155

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

16 274 918

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

138 568 392

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

184 942

678

 

 

Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

5 467 485

001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 353 488

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

113 997

3

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

511 838 346

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

658 376

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

658 376

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

222 128 668

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

50 984 064

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

269 708

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

43 450 350

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

669 923

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

6 541 255

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 049 603

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 967 593

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 287 583

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 785 037

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 014 370

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

575 962

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

52 111

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

5 373 632

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

3 946 327

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

408 937

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

14 171 292

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 212 995

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

25 457

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

32 588 710

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

4 754 572

043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

435 117

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

600 616

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

202 634

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

176 877

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

28 815

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтары үшін қосымшаақы мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

13 265 938

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

505 125

052

Алматы облысының облыстық бюджетіне Алматы облысында өңірлік процессинтгік орталық құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

130 383

054

Облыстық бюджеттерге Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

570 000

055

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағының ішкі істер органдарының бөліністерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

41 682

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

25 479 444

001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 215 446

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 180 042

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

307 778

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 457 999

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5 448

009

Құқықтық насихат

477 031

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 043 250

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

96 145

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 704 031

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

6 027 054

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

39 370

055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

329 421

057

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкін құру

314 711

058

Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

281 718

410

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

162 511 361

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

154 524 268

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

7 987 093

411

 

Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

9 785 571

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 785 571

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 903 614

001

Жоғарғы сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 073 508

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 760

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

700 404

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 212 544

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

724 545

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 796 717

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

17 250

014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

343 886

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

29 422 601

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 586 390

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

930 800

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 102 701

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

2 015 017

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

39 780

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

300 272

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

3 043

012

Астана қаласының бюджетіне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

758 000

013

«Мемлекеттің алдында міндеттемелері бар адамдардың «Шектеу» бірыңғай деректер банкін» ақпарат жүйесін құру

685 156

618

 

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

17 781 520

001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

11 593 897

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

366 240

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 305 478

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

4 027 428

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

472 237

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240

680

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

14 167 191

001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 896 334

002

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметін дамыту бағдарламасы

4 270 857

4

 

Бiлiм беру

445 757 544

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

44 254 608

008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

68 500

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

44 186 108

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

7 883 944

021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

7 868 279

042

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беретін мектептері педагог қызметкерлерінің штат санының берілуіне байланысты берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 665

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

705 869

006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

705 869

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 202 798

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

367 837

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 147 362

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

687 599

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

3 254

007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектiлерін салу және реконструкциялау

3 254

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

163 772

005

Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

350 113 267

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 733 194

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 519 888

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

1 856 762

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 873 003

008

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету

2 819 374

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

14 739 681

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

565 393

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 380 506

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

54 595 171

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 109 952

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

89 435 974

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 599 670

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 160 910

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 926 530

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 684 162

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

2 688 218

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

27 587

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 135 960

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 410 497

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

84 151

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

133 094

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

4 799 323

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 548 984

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 373 658

057

«Кәсіпқор» холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 813 339

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

39 455 449

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 361 371

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

8 197 082

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

103 522

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 234 053

075

Астана қаласының бюджетіне Ломоносов атындағы ММУ филиалы үшін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

282 649

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы көздерінің көру проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

177 108

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 168 309

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыларындағы айырманы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

756 893

084

Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

455 714

085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

984 336

088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

390 862

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 512 075

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

17 100

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 763

226

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

26 827 368

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

639 595

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

24 625 501

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 289 268

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

273 004

233

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803

023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 556

013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 556

601

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

207 565

017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

207 565

608

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 374 265

003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

89 966

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 284 299

618

 

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

978 915

004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

978 915

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

101 861

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

101 861

696

 

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 904 699

002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 394 800

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

509 899

5

 

Денсаулық сақтау

495 104 260

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

6 154 067

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 296 690

039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 857 377

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 796 675

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 796 675

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

441 402

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

441 402

226

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

477 869 188

001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 387 274

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

49 039 662

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 190 306

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 415 022

008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 035

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

972 029

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

153 168 627

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

348 410

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

516 273

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 344 422

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 473

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 446 098

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

5 027 302

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

313 148

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

3 860 145

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 049 637

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

204 871 419

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 961 726

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

13 902 580

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

13 600

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 842 928

003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

145 028

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

5 015 305

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

73 591

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

609 004

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 329 072 007

213

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 329 072 007

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 356 395

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 076 767 304

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

80 549 228

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

80 689

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

64 308 502

006

Оралмандарға әлеуметтiк көмек көрсету

155 329

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

73 197

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

245 855

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 976 788

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 267 944

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 377 833

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

301 152

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

386 831

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

754 792

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 314

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

42 843

027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

40 621

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 422

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

75 000

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

71 319

128

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

78 956 038

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

180 611

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

196 274 837

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

193 450 337

022

Әлеуметтік сала және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу

360 000

023

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000

025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

257 011

026

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

1 520 000

030

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

175 000

031

Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу

74 768

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

41 134 381

034

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру

2 596 729

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

48 674 842

037

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

27 500 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 618 140

039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

6 777 906

040

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 663 600

041

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

34 448 111

044

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағын сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау желілерін салуға және реконструкциялауға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

395 350

048

Астана қаласының бюджетіне ботаникалық бақтың құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 004 499

215

 

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 800 000

033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 800 000

234

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

24 500

040

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

24 500

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

93 974 857

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

151 910

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

151 910

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 679 266

003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 286

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

748 819

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

917 161

226

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 998

020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 998

233

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

2 558 934

056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 275 000

073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

283 934

235

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

57 042 765

001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

666 386

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

20 000

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

40 430

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 199 699

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

223 840

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

1 474 767

007

Ұлттық фильмдер шығару

3 437 281

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 402 739

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 799 366

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 509 728

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

846 533

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

884 726

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

47 400

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 056 713

016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

70 670

017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

828 956

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 116 760

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

453 480

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

10 039

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

34 953 252

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 558 138

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

383 626

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

3 174 512

696

 

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

28 968 846

001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

469 170

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 526 455

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

255 655

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

288 085

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

12 376

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 157

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 382

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

8 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 132 509

013

Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 047 906

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 737

9

 

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

102 667 105

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

313 879

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

313 879

231

 

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

17 054 135

001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

903 650

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

115 882

006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

109 092

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

28 799

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 583 537

112

Электрондық үкімет құру

313 175

233

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

85 299 091

016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

115 989

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

13 393

034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

80 267

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 052

038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

598 475

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

302 337

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

7 967 866

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

598 257

043

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

438 578

044

Ядролық сынақтар мониторингі

88 572

047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

546 236

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

73 811 790

053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

116 279

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

189 740 875

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

125 487 272

001

Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 764 359

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 090 239

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

279 754

077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

6 172

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 456 234

200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электрондық ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

212 739

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 240 980

212

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

3 365 387

213

Қайта өңдеу өндірісін дамыту

3 399 666

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

8 593 154

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

6 184 468

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

15 194 793

217

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринарлық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 646 788

220

Ветеринария саласында объектілер салу

6 157 878

222

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

38 716 534

223

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

150 000

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау

254 424

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

39 369

226

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 734 334

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

11 600 822

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 333 119

019

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 800 492

020

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 333 141

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 134 070

234

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

52 175 204

001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

4 174 600

003

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер

220 803

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

734 970

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 197 433

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

710 801

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

105 095

012

«Тарихи» ластануларды жою

102 837

014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

738 735

018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

42 883

019

Қазақстан Республикасының «Жасыл дамуды» ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін өңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

29 600

020

Қазақстанда құрамында орнықты органикалық ластағыштар бар қалдықтарды жою

23 968

022

Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту

519 335

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

22 682

026

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

291 669

027

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

898 947

028

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

89 229

029

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

971 974

030

Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 775

031

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

13 005 370

032

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау

53 159

033

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

515 454

034

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

16 569 597

035

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

876 454

036

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

350 075

037

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 464 509

038

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

7 408 710

039

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

731 540

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

477 577

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

477 577

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 233 638

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

4 118 244

021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 068 244

024

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

231

 

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

61 176

022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 176

233

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 054 218

006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 089 851

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

134 050

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

5 466 000

12

 

Көлiк және коммуникация

378 015 400

215

 

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

375 137 874

001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

4 195 245

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

199 949 751

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

28 800 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 121 016

006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 563 420

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 507 115

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 012 000

011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

444 295

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 400 738

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

118 608

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

389 096

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 451 820

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

523 323

021

Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу

25 300

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

72 793 049

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 028 584

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

475 150

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 933 277

037

«Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері

240 987

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

313 939

049

«Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу

251 250

051

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер

599 911

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

159 199

018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

159 199

601

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 718 327

001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

303 180

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

170 546

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

11 282

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

1 102 281

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

15 301

015

Ресей Федерациясының жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

100 892

019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

4 845

13

 

Басқалар

274 412 263

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

11 638 230

013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 741 931

203

 

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 275 427

001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 223 582

004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

51 845

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 577 307

006

Өкілдік шығындар

1 577 307

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

115 692 435

001

Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 096 931

002

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары

340 061

003

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

5 652 462

004

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

720 000

006

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

136 202

009

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 673 480

010

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

135 000

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 602 227

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 546 000

015

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 202 978

017

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

7 809 288

018

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 188 944

027

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

046

Астана қаласының бюджетіне «Астана қаласында «Абу-Даби Плаза» көпфункционалды кешенiн салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

561 939

047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 627 503

049

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің ақпараттық-талдау жүйесін құру

240 930

051

Астана қаласының бюджетіне «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы бойынша Астана қаласындағы авариялық тұрғын үйлерді бұзу бойынша пилоттық жобаны жүзеге асыру шеңберінде Астана қаласы әкімдігі уәкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ алдында қабылданған міндеттемелерін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 000 000

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

102 988 200

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

46 024 637

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

12 511 656

044

Жай вексельдерді өтеу

5 047 313

045

Қазақстан Республикасының «ЕурАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

30 032 409

046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

94 696

058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

9 277 489

222

 

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

4 771 608

002

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

339 412

004

Азия даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

786 820

007

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

199 980

009

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

3 445 396

233

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

15 773 264

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 527 440

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

972 359

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 743 648

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

141 086

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

192 900

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

1 261 602

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 318 199

026

Инновациялық гранттар беру

1 300 000

027

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

24 022

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

95 521

055

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

237 500

057

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 420 207

058

Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 728 380

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

441 202

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

367 527

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 671

234

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 746 906

006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 604 116

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

142 790

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628

007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628

602

 

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

993 549

001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

860 187

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

133 362

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

13 527 240

008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

12 159 214

022

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

484 987

025

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісіне автомобиль жолы учаскесін орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

883 039

695

 

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

663 469

001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

319 766

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

74 960

003

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

5 505

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

263 238

14

 

Борышқа қызмет көрсету

178 248 466

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

178 248 466

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

178 248 466

15

 

Трансферттер

865 844 050

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

865 844 050

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

865 844 050

 

III. Таза бюджеттік кредит беру

40 831 419

Бюджеттік кредиттер

122 125 013

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23 939 403

213

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

23 939 403

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

23 939 403

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 408 357

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

29 408 357

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

29 408 357

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 732 725

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-на кредит беру

60 000 000

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

6 732 725

011

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 732 725

13

 

Басқалар

2 044 528

214

 

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

1 753 724

016

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру