«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы (2020.25.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

Қазақстан Республикасының
Заңы

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы
(2020.25.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасы

3-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсетудің негізгі қағидаттары

4-бап. Көрсетілетін қызметті алушылардың құқықтары

5-бап. Көрсетілетін қызметті берушілердің құқықтары мен міндеттері

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы құзыреті

7-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның құзыреті

8-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті органның құзыреті

9-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

9-1-бап. Орталық мемлекеттік органдар арасынан Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті органның құзыреті

10-бап. Орталық мемлекеттік органдардың құзыреті

11-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің құзыреті

11-1-бап. Мемлекеттік корпорацияның қызметін ұйымдастыру

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗІЛІМІ, ОЛАРДЫ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІН АЙҚЫНДАЙТЫН ЗАҢҒА ТӘУЕЛДІ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТ

12-бап. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі

13-бап. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіні әзірлеуге және бекітуге қойылатын жалпы талаптар

14-бап. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің мазмұнына қойылатын талаптар

15-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау

16-бап. Алып тасталды

17-бап. Алып тасталды

4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

18-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету

19-бап. Көрсетілетін қызметті берушілердің мемлекеттік қызметтер көрсетуі

19-1-бап. Көрсетілетін қызметті берушілердің мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартуы

20-бап. Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету

21-бап. Электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету

21-1-бап. Проактивті қызметтер көрсету

22-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру

23-бап. Көрсетілетін қызметті алушыларды мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы хабардар ету

24-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсеткені үшін төлемақы

25-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымдарды қарау ерекшеліктері

5-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САПАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САПАСЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОҒАМДЫҚ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ

26-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылауды, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды және оған қоғамдық мониторингті жүргізу қағидаттары

27-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылауды жүргізудің ерекшеліктері

28-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізу тәртібі

29-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингі

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

30-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

  

 

Осы Заң мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

 

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.24.11. № 419-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2018.24.05. № 156-VI ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 1) тармақша жаңа редакцияда

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2018.24.05. № 156-VI ҚР Заңымен 1-1) тармақшамен толықтырылды

1-1) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi орган - ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 1-2) тармақшамен толықтырылды

1-2) «бір өтініш» қағидаты - бір өтініш негізінде көрсетілетін бірнеше мемлекеттік қызметтер жиынтығын көздейтін мемлекеттік қызметті көрсету нысаны;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) «бір терезе» қағидаты - мемлекеттік қызметті орталықтандырып көрсетудің мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды жинау мен дайындауға барынша аз қатысуын және оның көрсетілетін қызметті берушілермен тікелей байланысын шектеуді көздейтін нысаны;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) көрсетілетін қызметті алушы - орталық мемлекеттік органдарды, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерін, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарын, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерін қоспағанда, жеке және заңды тұлғалар;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсететін орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 5) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

5) мемлекеттік көрсетілетін қызмет - көрсетілетін қызметті алушылардың өтініш жасауы бойынша немесе өтініш жасауынсыз жеке тәртіппен жүзеге асырылатын және олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру нысандарының бірі;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

6) 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 7) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

7) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты - мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі - мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сыныпталған тізбесі;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.24.11. № 419-V ҚР Заңымен 9) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

9) Бiрыңғай байланыс орталығы - Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, көрсетiлетiн қызметтi алушыларға мемлекеттiк және өзге де қызметтер көрсету мәселелерi бойынша - ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету мәселелері бойынша ақпарат беру жөнiндегi ақпараттық-анықтамалық қызмет функцияларын орындайтын заңды тұлға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 10) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

10) мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесі - мемлекеттік қызметтер көрсету, оның ішінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсету процесін автоматтандыруға және мониторингтеуге арналған ақпараттық жүйе;

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 10-1) тармақшамен толықтырылды

10-1) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы пилоттық жоба - перспективаларын зерттеу, талдау және тәуекелдерді барынша азайту мақсатында мемлекеттік қызметтер көрсету саласында жаңа тәсілдерді енгізу;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

11) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингі - жеке тұлғалардың, коммерциялық емес ұйымдардың мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының деңгейі туралы ақпаратты жинау, талдау және ұсынымдарды тұжырымдау жөніндегі қызметі;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

12) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау - көрсетілетін қызметті алушыларды орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері көрсететін қолжетімді және сапалы мемлекеттік көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету бойынша шаралардың тиімділігін айқындау жөніндегі қызмет;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.23.11. № 417-V ҚР Заңымен 13) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 13) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

13) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау - орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсететін жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасын сақтауын тексеру, профилактикалық бақылау және оған мониторинг жүргізу жөніндегі қызмет;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

14) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган - өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

15) мемлекеттік қызмет көрсету процесін автоматтандыру - электрондық нысанда мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін көрсетілетін қызметті берушінің әкімшілік процестерін түрлендіру рәсімі;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

16) мемлекеттік қызмет көрсету процесін оңтайландыру - мемлекеттік қызмет көрсету процесін оңайлатуға, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін, көрсетілетін қызметті алушылар ұсынатын құжаттардың тізбесін, сондай-ақ оны көрсету процесінің буындарын қысқартуға, оның ішінде автоматтандыру арқылы қысқартуға бағытталған іс-шара;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

17) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті орган - мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 17-1) тармақшамен толықтырылды

17-1) проактивті көрсетілетін қызмет - қызмет көрсету субъектісінің бастамасы бойынша берілетін, қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алу субъектісінің ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы берілген келісімі міндетті түрде қажет болатын, электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызмет;

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 17-2) тармақшамен толықтырылды

17-2) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы - абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр байланысы сигналдарын қалыптастыратын және ұялы байланыс операторының желісіне қосылатын, қызмет көрсетілетін аумағы шеңберінде географиялық тұрғыдан айқындалатын тұрақты орналасқан жері жоқ, ұялы байланыс желілерінде жұмыс істейтін жеке-дара пайдаланылатын байланыс құралы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

18) 2018.24.05. № 156-VI ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2018.24.05. № 156-VI ҚР Заңымен 19) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

19) «электрондық үкіметтің» веб-порталы - нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын ақпараттық жүйе.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасы

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсетудің негізгі қағидаттары

Мемлекеттік қызметтер мынадай негізгі қағидаттар негізінде көрсетіледі:

көрсетілетін қызметті алушылардың тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша қандай да бір кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі;

мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде төрешілдік пен созбұйдалық көріністеріне жол бермеу;

мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы есеп берушілік және ашықтық;

мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі;

мемлекеттік қызметтер көрсету процесін үнемі жетілдіру;

мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі үнемділік және тиімділік.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4-бап. Көрсетілетін қызметті алушылардың құқықтары

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1. Көрсетілетін қызметті алушылардың:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.03.12. № 433-V ҚР Заңымен 1) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (бұр.ред.қара)

1) көрсетілетін қызметті берушіден мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді нысанда алуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 2) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2) мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіге сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 3) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

3) орталық мемлекеттік органның, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының, қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен шағымдануға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз және (немесе) электрондық нысанда алуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 5) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

5) осы Заңның 15-бабында көзделген тәртіппен мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылауларға қатысуға;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2020.25.06. № 347-VІ ҚР Заңымен 6) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

6) мемлекеттік қызметтер көрсету саласында бұзылған құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2020.25.06. № 347-VІ ҚР Заңымен 7) тармақшамен толықтырылды

7) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіге сәйкес цифрлық құжаттар сервисінен өзіне және отбасының кәмелетке толмаған мүшелеріне қатысты электрондық құжаттарды пайдалануға құқығы бар.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең жағдайда алады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

5-бап. Көрсетілетін қызметті берушілердің құқықтары мен міндеттері

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1. Көрсетілетін қызметті берушілердің:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 1) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1) орталық мемлекеттік органдардан, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарынан, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерінен мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті ақпаратты алуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартуға құқығы бар.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

2. Көрсетілетін қызметті берушілер:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 1) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) мүмкіндігі шектеулі адамдардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуы кезінде оларға қажетті жағдайлар жасауға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда толық және анық ақпарат ұсынуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 4) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, орталық мемлекеттік органдарға, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдеріне, өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге, Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметтерді көрсету, оның ішінде ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы көрсету үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсынуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 5) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 5) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

5) мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіде белгіленген мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді қамтамасыз етуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.03.12. № 433-V ҚР Заңымен 6) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (бұр.ред.қара)

6) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы жұмыскерлердің біліктілігін арттыруға, сондай-ақ мүгедектермен қарым-қатынас жасау дағдыларына үйретуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

7) көрсетілетін қызметті алушылардың шағымдарын осы Заңда белгіленген мерзімдерде қарауға және оларды қарау нәтижелері туралы хабардар етуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 8) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

8) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтің орындалу сатысы туралы ақпаратты алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

9) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шараларды қолдануға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 10) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

10) мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын, сондай-ақ оларды көрсету үшін қажет болатын өзекті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелердің іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

11) мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректерді мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен енгізуді қамтамасыз етуге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2020.25.06. № 347-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 12) тармақша өзгертілді

12) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған келісімін не ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы келісімін алуға;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2020.25.06. № 347-VІ ҚР Заңымен 13) тармақшамен толықтырылды

13) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда мемлекеттік қызметтер көрсету үшін цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаттарды пайдалануға міндетті.

Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметтерді алушылардан:

1) ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттар мен мәліметтерді;

2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін реттейтін заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, көрсетілетін қызметті берушінің Мемлекеттік корпорацияның салыстырып-тексеруі үшін түпнұсқалары ұсынылған құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін талап етуге жол берілмейді.

 

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

 

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы құзыреті

Қазақстан Республикасының Үкіметі:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2) 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.17.11. № 408-V ҚР Заңымен 2-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 2-1) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

2-1) мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Ведомствоаралық комиссия туралы ережені және оның құрамын бекітеді;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

3) - 9) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60005SUB60006SUB60007SUB60008SUB60009

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

10) Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңымен, өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен өзіне жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

7-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның құзыреті

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.23.11. № 417-V ҚР Заңымен 2) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.23.11. № 417-V ҚР Заңымен 3) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

3) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі бақылау нәтижелері туралы ақпарат сұратады;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2018.13.06. № 160-VI ҚР Заңымен 6) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

6) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

7) 2015.02.11. № 384-V ҚР Заңымен алып тасталды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

8) жеке тұлғаларға және коммерциялық емес ұйымдарға мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу жөнінде ақпараттық, консультациялық, әдістемелік қолдау көрсетеді;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

8-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті органның құзыреті

Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті орган:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

;