Техникалық жңне кңсіптік бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген) (2017.07.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Жариялануы: «Егемен Қазақстан» 2013 жылғы 25 маусым № 155 (28094); ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы, 2013 ж., № 33, 501-құжат

 

 Енгізілген өзгерістер:

 

ҚР Үкіметінің 2014.19.12. № 1332 Қаулысымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)

ҚР Үкіметінің 2017.07.04. № 181 Қаулысымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiлді)

 

ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 895 Қаулысымен күші жойылды

 

Бұрынғы редакциялар:

 

2014 ж. 19 желтоқсанға дейін қолданылған редакция

2017 ж. 7 сәуірге дейін қолданылған редакция

 

 

 

 

Поиск
Меню