«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-V Заңы (2020.30.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Показать изменения

Қазақстан Республикасының
Заңы


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы

(2020.30.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:

ҚР 2020.29.06. № 351-VI Заңын қараңыз (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚР 2020.03.07. № 358-VI Заңын қараңыз (2021 ж. 7 шілдеден, 2022 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

 

 

1-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІҢ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасы

3-бап. Мемлекеттік аудит

4-бап. Мемлекеттік аудит көрсеткіштері

5-бап. Қаржылық бақылау

6-бап. Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың негізгі қағидаттары

7-бап. Бұзушылықтар сыныптауышы

8-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

9-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеу

10-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесі

11-бап. Алып тасталды

12-бап. Есеп комитетінің құзыреті

13-бап. Тексеру комиссиясының құзыреті

14-бап. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның құзыреті

15-бап. Ішкі аудит қызметінің құзыреті

16-бап. Мемлекеттік аудит және тәуекелдер жөніндегі кеңес

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІҢ РӘСІМДІК НЕГІЗДЕРІ

17-бап. Мемлекеттік аудитті жүргізу рәсімі

18-бап. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру

19-бап. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану

20-бап. Аудиторлық дәлелдемелер

21-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының талаптары

22-бап. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттар

23-бап. Қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептің ерекшеліктері

24-бап. Сапа бақылауы

25-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттардың мониторингі

4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӨЗГЕ ДЕ БАҒЫТТАРЫ

26-бап. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарының сараптамалық-талдау қызметі

;