«Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі (2021.02.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Қазақстан Республикасының
Кодексі

Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік Кодексі

(2021.02.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Осы Кодекске өзгерістер енгізу туралы:

ҚР 2020.29.06. № 351-VI Заңын қараңыз (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі);

2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 397-VI ҚР Заңын қараңыз (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚР 2021 жылғы 5 қаңтардағы № 409-VI Заңын қараңыз (2022 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

 

 

2017.11.07. № 91-VI ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.01.04. № 240-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.02.04. № 241-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.27.12. № 290-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.27.12. № 291-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2020.10.06. № 342-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2020.07.07. № 361-VI ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) мазмұны өзгертілді

Мазмұны

 

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ

1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы

2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысынан қолданылуы

 

2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері

5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары

6-бап. Заңдылық

7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы

8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау

9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу

10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы

11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық

12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі

13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі

14-бап. Сот ісін жүргізу тілі

15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы

16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау

17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату

;