«Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі (2020.10.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Судебные решения

Қазақстан Республикасының
Кодексі

Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік Кодексі

(2020.10.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

2017.11.07. № 91-VI ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.01.04. № 240-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.02.04. № 241-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.27.12. № 290-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2019.27.12. № 291-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) мазмұны өзгертілді

Мазмұны

 

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ

1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы

2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысынан қолданылуы

 

2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері

5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары

6-бап. Заңдылық

7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы

8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау

9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу

10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы

11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық

12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі

13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі

14-бап. Сот ісін жүргізу тілі

15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы

16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау

17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату

18-бап. Білікті заң көмегіне құқықтарды қамтамасыз ету

19-бап. Сот талқылауының жариялылығы

20-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету

;