ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

КОДЕКСІ

 

САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ

САЛЫҚ КОДЕКСІ

(САЛЫҚ КОДЕКСІ)

 

Қолданысқа енгізу туралы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI Заңымен Кодекстің мәтіні өзгертілді

 

Осы Кодекске өзгерістер енгізу туралы:

2021.02.01. № 402-VI ҚР Заңын қараңыз (2022 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

2021.24.06. № 53-VII ҚР Заңын қараңыз (2022 ж. 1 қаңтардан, 2023 ж. 1 қаңтардан, 2025 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

 

2019.27.12. № 290-VІ ҚР Заңымен бүкіл мәтін бойынша «төлем қабілетсіздігін реттеу» деген сөздер «берешекті қайта құрылымдау» деген сөздермен ауыстырылды (бұр.ред.қара);

2020.10.12. № 382-VI ҚР Заңымен бүкіл мәтін бойынша «оралмандарға», «оралмандар» және «оралмандарды» деген сөздер тиісінше «қандастарға», «қандастар» және «қандастарды» деген сөздермен ауыстырылды (2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

 

2021.24.06. № 53-VII ҚР Заңымен Кодексте мазмұны алып тасталды

Поиск
Поделиться
Скачать
Еще