«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығы (2020.07.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

«Техникалық жңне кңсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жңне ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығы (2020.07.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 7 қарашада № 17705 тіркелді

 

Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2018 ж. 15 қарашада; «Егемен Қазақстан» 2018 жылғы 21 қараша № 223 (29454)

 

Енгізілген өзгерістер:

 

ҚР Білім және ғылым министрінің 2019.16.07. № 305 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.07.04. № 132 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.12.05. № 197 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.13.07. № 297 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілді)

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.16.07. № 303 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілді)

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.07.09. № 387 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілді)

 

Бұрынғы редакциялар:

 

2019 ж. 16 шілдеге дейін қолданылған редакция

2020 ж. 7 сәуірге дейін қолданылған редакция

2020 ж. 12 мамырға дейін қолданылған редакция

2020 ж. 13 шілдеге дейін қолданылған редакция

2020 ж. 16 шілдеге дейін қолданылған редакция

2020 ж. 7 қыркүйекке дейін қолданылған редакция

 

 

 

 

 

;