(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) «2018 – 2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ...
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЗАҢЫ

 

2018 - 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

(2018.27.04. берілген өзгерістермен)

 

Осы редакция 2018 жылғы 29 қазанда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2018.27.04. № 148-VІ ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1-бап. 2018 - 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1) кiрiстер - 8 636 675 719 мың теңге, оның iшiнде:

салықтық түсiмдер бойынша - 5 592 394 446 мың теңге;

салықтық емес түсiмдер бойынша - 120 224 237 мың теңге;

негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша - 5 620 000 мың теңге;

трансферттер түсімдері бойынша - 2 918 437 036 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2) шығындар - 9 370 297 588 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

3) таза бюджеттiк кредиттеу - 113 475 991 мың теңге, оның iшiнде:

бюджеттiк кредиттер - 236 519 381 мың теңге;

бюджеттiк кредиттердi өтеу - 123 043 390 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 36 155 287 мың теңге, оның iшiнде:

қаржы активтерiн сатып алу - 36 155 287 мың теңге;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

5) бюджет тапшылығы - -883 253 147 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 1,5 пайызы;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы - -4 330 528 103 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 7,6 пайызы;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

7) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 883 253 147 мың теңге.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2018.27.04. № 148-VІ ҚР Заңымен2-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2-бап. 2018 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін пайдаланғаны үшін 38 674 500 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 813 260 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2018 жылға арналған түсiмдердiң көлемдерi осы Заңға 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

 

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есепке жатқызылатын болып белгiленсiн:

;