Қазақстан Республикасындағы тiл туралы
1997 ж. 11 шiлдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы
(2021.30.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 

Поиск
Меню