Инвестициялар туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373-II Заңы (2015.01.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) (күші жойылды)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Инвестициялар туралы
Қазақстан Республикасының2003 ж. 8 қаңтардағы № 373-II Заңы

(2015.01.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

ҚР 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кодексімен 2016 ж. 1 қаңтардан бастап күші жойылды

 

Осы Заң Қазақстан Республикасындағы инвестицияларға байланысты қатынастарды реттейді, инвестацияларды ынталандырудың құқықтық және экономикалық негіздерін айқындайды, Қазакстан Республикасында инвестицияларды жүзеге асырған кезде инвесторлардың құқықтарын қорғауға кепілдік береді, инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларын, инвесторлар қатысатын дауларды шешу тәртібін белгілейді.

 

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Показать изменения

1-тарау. Жалпы ережелер

 

2005.04.05. № 48-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2006.31.01. № 125-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2007.19.02. № 230-III ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2008.05.07. № 66-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2009.13.02. № 135-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 1-бап өзгертілді; 2012.20.02. № 567-ІV ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); 2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен 1-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) жинақтауыштар - жиынтығында технологиялық жабдықтың конструкциялық тұтастығын құрайтын және Кеден одағының Комиссиясы жасаған тауарлардың тиісті тізбесіне енгізілген құрамдас бөліктер;

2014.12.06. № 209-V ҚР Заңымен 2) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2) жұмыс бағдарламасы - инвестициялық келiсiмшартқа өндіріс пайдалануға берілгенге дейін инвестициялық жобаны iске асыру жөнiндегi жұмыстардың күнтiзбелiк кестесiн, сондай-ақ өндіріс пайдалануға берілгеннен кейін жобаның негізгі өндірістік көрсеткіштерін айқындайтын қосымша;

2015.31.10. № 380-V ҚР Заңымен 3) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

;