«Халықаралық төрелiк туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 желтоқсандағы № 23-III Заңы (2014.02.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) (күші жойылды)
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 300 тенге
Получить полный доступ к документу
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

Қазақстан Республикасының
Заңы
 
Халықаралық төрелiк туралы

(2014.02.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 

ҚР 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 488-V Заңымен күші жойылды

 

2013.03.07. № 125-V ҚР Заңымен тақырыбы жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

 

1-тарау. Жалпы ережелер

(1-6-баптар)

2-тарау. Төреліктің құрамы

(7-12-баптар)

3-тарау. Төрелікте дауды шешуге байланысты шығыстар

(13-14-баптар)

4-тарау. Төреліктің құзыреті

(15 - 15-1-бап)

5-тарау. Төрелік іс қарауды жүргізу

(16-25-баптар)

6-тарау. Төрелік шешімін шығару және іс қарауды тоқтату

(26-30-баптар)

7-тарау. Төрелік шешімге шағым жасау

(31-бап)

8-тарау. Төрелік шешімдерді тану және орындау

(32-33-баптар)

Тұпнұсқада мазмұны жоқ

 

 

2013.03.07. № 125-V ҚР Заңымен кіріспе жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық төрелiктiң қызметi процесiнде туындайтын қатынастарды, сондай-ақ халықаралық төрелiк шешiмдерiн Қазақстанда тану және орындау тәртiбi мен шарттарын реттейдi.

 

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1-тарау. Жалпы ережелер

2013.03.07. № 125-V ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1-бап. Қолданылу аясы

Осы Заң, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен азаматтық-құқықтық қатынастардан туындаған, халықаралық төрелiк шешетiн дауларға қатысты қолданылады.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2010.05.02. № 249-IV ҚРЗаңымен 2-бап өзгертілді (бұр.ред.қара); 2013.03.07. № 125-V ҚР Заңымен 2-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

1) Қазақстан Республикасының жария тәртiбi - Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде бекiтiлген мемлекеттiк және қоғамдық құрылыстың негiздерi;

2) құзыреттi сот - азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулар туралы iстердi Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңнамасына сәйкес бiрiншi сатыда қарауға уәкiлеттiк берілген Қазақстан Республикасы сот жүйесiнiң соты;

;