Какие налоговые нарушения выявлены на рынке «Алтын Орда»

 

По поручению Главы государства К. Токаева, данного 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства по наведению порядке в деятельности рынка «Алтын Орда» Алматинской области, Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен ряд контрольных мероприятий в отношении данного рынка.

Обеспечена регистрация в качестве предпринимателей

2 993 лиц, торгующих на территории рынка «Алтын орда» (из них в феврале -1371, марте - 1443, апреле – 179). Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3 324 субъектов. Ранее на территории рынка на учете состояло 331налогоплательщика.

Контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и владельца рынка ТОО «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД».

В результатае принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму

1,5 млрд.тенге, в т.ч. ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» заплатил налогов на сумму 1,4 млрд.тенге, ТОО «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД» внес в бюджет - 92,3 млн.тенге.

Кроме того, по результатам проведенной работы в адрес ТОО «KURYLYS LTD» и ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд. тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд. тенге, взыскано 650 млн. тенге.

Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки.

Также в настоящее время проводятся налоговые проверки в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и ТОО «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД».

 

 

«Алтын Орда» базарында қандай салық заңнамасын бұзушылықтар анықталған

 

Мемлекет Басшысы Қ. Тоқаевтың үкіметтің 2022 жылғы 8 ақпандағы кеңейтілген отырысында Алматы облысындағы «Алтын Орда» базарының қызметін ретке келтіруге қатысты тапсырмасына сәйкес ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті бірқатар бақылау шараларын жүзеге асырды.

«Алтын Орда» базар аумағында сауда жасайтын 2993 тұлға кәсіпкер ретінде тіркелді (оның ішінде ақпанда-1371,наурызда-1443,сәуірде-179). Бұрыннан тіркеліп, жұмыс жасап отырған жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды қоса есептесек, қазіргі уақытта жалпы саны 3324 субъектіні құраған. Бұрын базар аумағында сауда жасайтын 331 салық төлеуші есепте тұрған.

Бақылау шаралары базарды жалға алушы «Altyn Orda QazTrade Ltd» ЖШС-і және базар иесі «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД» ЖШС-не қатысты жүргізілді.

Қолданылған шаралардың нәтижесінде бюджетке 1,5 млрд.теңге салық төленді, оның ішінде «Altyn Orda QazTrade Ltd» ЖШС-і – 1,4 млрд.теңге салық төлеген, «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД» ЖШС-і – 92,3 млн.теңге бюджетке төлеген.

Одан бөлек, қолданылған шараның нәтижесінде «Altyn Orda QazTrade Ltd» ЖШС-і мен «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД» ЖШС-іне камералдық бақылау бойынша жалпы сомасы 1,3 млрд.теңгеге хабарламалар қойылып, 1,1млрд. теңге қосымша салық есептелді. Қазіргі уақытта оның 650 млн.теңгесі бюджетке өндірілді.

Камералдық бақылау – салық тексеруін жүргізбестен, мемлекеттік кірістер органдарымен хабарламалар табыстау арқылы жүргізілетін бақылау түрі.

Сонымен қатар, қазіргі уақытта «Altyn Orda QazTrade Ltd» ЖШС-і және базар иесі «KURYLYS LTD» - «Курылыс ЛТД» ЖШС-не қатысты салықтық тексерулері жүргізілуде.