Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 05.07.2006 № 157-III