Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 01.07.2003 № 446-II