Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 19.12.2003 № 508-II