Поиск 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2018.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)