Поиск 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2017.28.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)