Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 31.01.06 № 124-III