Поиск 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-IV Кодексі (2018.24.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)