Поиск 

«Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптар» (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындгы № 706 токтому менен бекитилген) (2017.08.06. өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен)