Поиск 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (2016.21.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)