Поиск 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)