Поиск 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (2016.26.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)