Поиск 

Қазақстан Республикасындағы тіл туралы 1997 ж. 11 шілдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы (2018.24.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)