Поиск 

Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2018.16.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)