Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 18.02.05 № 31-III