Поиск 
 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>

Әкімшілік рәсімдер туралы 2000 ж. 27 қарашадағы № 107-II Қазақстан Республикасының Заңы (2017.03.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Содержание
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР2-тарау. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау тәртібі3-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ РӘСIМДЕРI4-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МYДДЕЛЕРIН ҚОРҒАУ РӘСIМДЕРI4-1-тарау. Лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және мемлекеттік органдардың актілеріне (шешімдеріне) шағым жасау5-тарау. ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДА ШЕШIМДЕР ҚАБЫЛДАУДЫҢ НЕГIЗГI РӘСIМДЕРI6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР