Поиск 

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РК ОТ 09.07.04 № 588-II