Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Русский
Казахский и русский
Английский
Казахский и английский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

«Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі (2024.28.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>
Содержание
1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары6-бап. Заңдылық7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі14-бап. Сот ісін жүргізу тілі15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату18-бап. Білікті заң көмегіне құқықтарды қамтамасыз ету19-бап. Сот талқылауының жариялылығы20-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету21-бап. Сот актілерінің міндеттілігі22-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы
3-тарау. ВЕДОМСТВОЛЫҚ ЖӘНЕ СОТТЫЛЫҚ
23-бап. Азаматтық істердің соттарға ведомстволығы24-бап. Дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен шешу. Дауды төреліктің, «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының шешуіне беру25-бап. Сот ведомстволығының басымдығы26-бап. Аудандық (қалалық) соттардың және оларға теңестірілген соттардың соттылығына жататын азаматтық істер27-бап. Азаматтық істердің мамандандырылған соттардың, мамандандырылған сот құрамдарының соттылығына жатқызылуы27-1-бап. Азаматтық істердің облыстық және оған теңестірілген соттың соттылығына жатқызылуы28-бап.28-1-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылуы29-бап. Жауапкердің орналасқан жері бойынша талап қоюды беру30-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттылық31-бап. Айрықша соттылық32-бап. Шарттық соттылық33-бап. Өзара байланысты бірнеше істердің соттылығы34-бап. Істі бір соттың іс жүргізуінен алып, басқа сотқа беру
4-тарау. СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ, ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУЛЕР5-тарау. ІСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР
43-бап. Іске қатысатын адамдардың құрамы44-бап. Азаматтық процестік құқық қабілеттілігі45-бап. Азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі46-бап. Іске қатысатын адамдардың құқықтары мен міндеттері47-бап. Тараптар48-бап. Талап қоюдың негізін немесе нысанасын өзгерту, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім49-бап. Бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердің іске қатысуы50-бап. Тиісті емес жауапкерді ауыстыру51-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар53-бап. Процестік құқық мирасқорлығы54-бап. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы55-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну56-бап. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы
5-1-тарау. Істі қарауға қатысатын өзге адамдар6-тарау. СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ7-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
63-бап. Дәлелдемелер64-бап. Дәлелдемелердің қатыстылығы65-бап. Дәлелдемелердің жарамдылығы66-бап. Дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін мәліметтер67-бап. Дәлелдемелердің анықтығы68-бап. Дәлелдемелерді бағалау69-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету70-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз71-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі72-бап. Дәлелдеу міндеті73-бап. Дәлелдемелерді ұсыну74-бап. Сот тапсырмалары75-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі76-бап. Дәлелдеуден босатудың негіздері77-бап. Маманды процестік әрекеттерге қатысуға тарту78-бап. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар79-бап. Іске қатысатын адамдардың түсініктемелері80-бап. Куәның айғақтары81-бап. Куәның міндеттері мен құқықтары82-бап. Сот сараптамасын тағайындау83-бап. Үлгiлердi алу84-бап. Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлерді алуы85-бап. Салыстырып зерттеу үшін жазу үлгілерін алу86-бап. Үлгiлердi алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау87-бап. Сараптама жүргізу тәртібі88-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптамалар89-бап. Кешенді сараптама90-бап. Қосымша және қайталама сараптама91-бап. Сарапшының құқықтары мен міндеттері92-бап. Сарапшының қорытындысы93-бап. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабар94-бап. Сарапшыдан жауап алу95-бап. Заттай дәлелдемелер96-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарап-тексеру97-бап. Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап-тексеру98-бап. Заттай дәлелдемелерге билік ету99-бап. Ақпараттың материалдық жеткізгіштеріндегі дәлелдемелер100-бап. Жазбаша дәлелдемелер101-бап. Жазбаша дәлелдемелерді қайтару
8-тарау. СОТ ШЫҒЫСТАРЫ
102-бап. Сот шығыстарының ұғымы мен құрамы103-бап. Мемлекеттік баж104-бап. Талап қою бағасы105-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру107-бап. Мемлекеттік бажды қайтару108-бап. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар109-бап. Сот шығыстарын тараптардың арасында бөлу110-бап. Сарапшыларға, мамандарға, куәларға, аудармашыларға төленуге тиісті сомалар111-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға сомаларды төлеу112-бап. Тегін заң көмегін көрсету113-бап. Өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу114-бап. Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу115-бап. Талап қоюдан бас тарту, татуласу келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім, арызды қараусыз қалдыру кезінде сот шығыстарын бөлу116-бап. Тараптарға сот шығыстарын өтеу117-бап. Мемлекетке сот шығыстарын өтеу118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі
9-тарау. СОТҚА ҚҰРМЕТТЕМЕУШІЛІК БІЛДІРГЕНІ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ШАРАЛАРЫ10-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР11-тарау. СОТТЫҢ ХАБАРЛАУЛАРЫ МЕН ШАҚЫРУЛАРЫ11-1-тарау. Электрондық сот ісін жүргізу ерекшеліктері2-БӨЛІМ. БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ1-КІШІ БӨЛІМ. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ12-тарау. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ13-тарау.2-КІШІ БӨЛІМ. ТАЛАП ҚОЮ ІСІН ЖҮРГІЗУ14-тарау. ТАЛАП ҚОЮ15-тарау. ТАЛАП ҚОЮДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ16-тарау. ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДАУ17-тарау. ТАТУЛАСТЫРУ РӘСІМДЕРІ18-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫ
183-бап. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық iстердi қарау және шешу мерзiмдерi184-бап. Сот отырысы185-бап. Сот отырысында төрағалық етушi186-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы187-бап. Сот отырысындағы тәртiп187-1-бап. Сот отырысында техникалық құралдарды пайдалану188-бап. Сот отырысындағы тәртiпті бұзушыларға қолданылатын шаралар189-бап. Сот отырысын ашу190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру191-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру192-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу193-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру194-бап. Iске қатысатын тұлғаларға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру195-бап. Соттың iске қатысатын тұлғалардың өтінішхаттарын шешуi196-бап. Iске қатысатын тұлғалардың және өкiлдердiң сот отырысына келмеуінің салдары197-бап. Сот отырысына куәның, сарапшының, маманның, аудармашының келмеуінің салдары198-бап. Істі талқылауды кейінге қалдыру, сот отырысындағы үзіліс199-бап. Iстi талқылау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу200-бап. Сарапшы мен маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру201-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы202-бап. Iске қатысатын тұлғалардың түсiнiктемелерi және дәлелдемелерді зерттеу тәртібін белгілеу203-бап. Айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу жалған айғақтар бергені үшін куәға жауаптылық туралы ескерту204-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi205-бап. Куәның жазбаша материалдарды пайдалануы206-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу207-бап. Куәның айғақтарын жария ету208-бап. Құжаттарды зерттеу209-бап. Азаматтардың жеке хат жазысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу210-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу211-бап. Орнында қарап-тексеру212-бап. Дыбысжазбаны тыңдау, бейнежазбаны, фото- және киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу213-бап. Сарапшының қорытындысын зерттеу214-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)215-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындылары216-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың аяқталуы217-бап. Сот жарыссөздерi218-бап. Репликалар219-бап. Прокурордың қорытындысы220-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың қайта басталуы221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi222-бап. Шешiмдi жария ету
19-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ОРЫНДАУ
223-бап. Шешiм шығару224-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi225-бап. Шешiмді шығару кезінде шешiлетiн мәселелер226-бап. Шешiмнiң мазмұны227-бап.228-бап. Нормативтік-құқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арыз бойынша шешім229-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм230-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм231-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм232-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм233-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм234-бап. Іске қатысатын адамдарға сот шешімінің көшірмелерін салып жіберу және беру235-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен анық арифметикалық қателердi түзету236-бап. Қосымша шешiм237-бап. Шешiмдi түсiндiру238-бап. Шешiмдi орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге дейін оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту239-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу240-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi241-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу242-бап. Соттың атқару парағының немесе сот бұйрығының телнұсқасын беруі243-бап. Дереу орындалуға жататын шешiмдер244-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы245-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету246-бап. Сот шешiмiн орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту, татуласу келiсiмін немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекiту247-бап. Сот шешiмiн орындауды бұру248-бап. Сот шешiмінiң орындалуын бұру туралы арызды қарау249-бап. Сот орындаушысының ұсынымдарын қарау250-бап.250-1-бап. Атқарушылық іс жүргізуде борышкердің жылжымайтын мүлкіне өндіріп алуды қолдану251-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарының қорғалуы252-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау
20-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДІ ОРЫНДАУ21-тарау. Алып тасталды21-1-тарау. ОҢАЙЛАТЫЛҒАН (ЖАЗБАША) ІС ЖҮРГІЗУ22-тарау. СОТ ҰЙҒАРЫМЫ23-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ24-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТУ25-тарау. Талап қоюды ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРУ26-тарау. ХАТТАМАЛАР3-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ТАЛАП ҚОЮ ІСІН ЖҮРГІЗУ27 - 29-тараулар.30-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫН ДАУЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ30-1-тарау. Активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті органның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу4-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ31-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР32-тарау. ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ФАКТІЛЕРДІ АНЫҚТАУ33-тарау. БАЛА АСЫРАП АЛУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ34-тарау. АЗАМАТТЫ ХАБАРСЫЗ КЕТТІ ДЕП ТАНУ НЕМЕСЕ ҚАЙТЫС БОЛДЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ35-тарау. АЗАМАТТЫҢ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТІН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ, АЗАМАТТЫ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОН ТӨРТТЕН ОН СЕГІЗ ЖАСҚА ДЕЙІНГІ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ӨЗ ТАБЫСЫНА ӨЗ БЕТІНШЕ БИЛІК ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ОДАН АЙЫРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ36-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ТОЛЫҒЫМЕН ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТТІ (ЭМАНСИПАЦИЯ) ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ37-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ АРНАУЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕ РЕЖИМДЕ ҰСТАЙТЫН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНА ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ38-тарау. ПСИХИКАҒА БЕЛСЕНДІ ӘСЕР ЕТЕТІН ЗАТТАРДЫ ТҰТЫНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ПСИХИКАЛЫҚ, МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ БҰЗЫЛУШЫЛЫҒЫ (АУРУЫ) БАР АДАМДЫ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САЛАСЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТЕТІН ҰЙЫМНЫҢ СТАЦИОНАРЫНА МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУГЕ ЖАТҚЫЗУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
335-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру336-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру мерзімі337-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арызды қарау338-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз бойынша сот шешімі339-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арызды беру және қарау340-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі
39-тарау. ПСИХИКАҒА БЕЛСЕНДІ ӘСЕР ЕТЕТІН ЗАТТАРДЫ ТҰТЫНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ПСИХИКАЛЫҚ, МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ БҰЗЫЛУШЫЛЫҒЫ (АУРУЫ) БАР АДАМДЫ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САЛАСЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТЕТІН ҰЙЫМНЫҢ СТАЦИОНАРЫНА МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУГЕ ЖАТҚЫЗУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
341-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру342-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арызды қарау343-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз бойынша сот шешімі344-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арызды беру және қарау345-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі
40-тарау. ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН ЖӘНЕ ЕМДЕЛУДЕН ЖАЛТАРЫП ЖҮРГЕН АЗАМАТТЫ МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ41-тарау. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ БАНК КОНГЛОМЕРАТЫНА БАС ҰЙЫМ РЕТІНДЕ КIРЕТIН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ҰЙЫМДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ42-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ, СОТ АРҚЫЛЫ БАНКРОТТЫҒЫ, СОНДАЙ-АҚ ДАРА КӘСІПКЕРЛЕР МЕН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БЕРЕШЕГІН ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ, ОЛАРДЫҢ ОҢАЛТЫЛУЫ, БАНКРОТТЫҒЫ, ОЛАРДЫ БАНКРОТТЫҚ РӘСІМІН ҚОЗҒАМАЙ ТАРАТУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ43-тарау. ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЗАТТЫ ИЕСІЗ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ТАНУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ44-тарау. АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІ ЖАЗБАЛАРЫНЫҢ ДҰРЫС ЕМЕСТІГІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ45-тарау. НОТАРИАТТЫҚ ӘРЕКЕТТЕРГЕ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ЖАСАУДАН БАС ТАРТУҒА БЕРІЛЕТІН ШАҒЫМДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ46-тарау. КӨРСЕТУШІГЕ БЕРІЛЕТІН ЖОҒАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ОРДЕРЛІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ (ШАҚЫРТУ ІСІН ЖҮРГІЗУ)47-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) БАСҚА МЕМЛЕКЕТТIҢ АУМАҒЫНДА ЭКСТРЕМИЗМДI НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТIК ӘРЕКЕТТI ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҰЙЫМДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ҰЙЫМ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ОНЫҢ ӨЗ АТАУЫН ӨЗГЕРТКЕНІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ӘКЕЛІНЕТІН, ОНДА БАСЫП ШЫҒАРЫЛАТЫН, ӘЗІРЛЕНЕТІН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТАРАТЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША IС ЖҮРГIЗУ48-тарау. ИНТЕРНЕТ-КАЗИНОНЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ТАРАТЫЛАТЫН, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНА ҚАЙШЫ КЕЛЕТІН АҚПАРАТТЫ ҚАМТИТЫН ШЕТЕЛДІК БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛЫНЫҢ ӨНІМІН ЗАҢСЫЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ49-тарау. ШЕТЕЛДІКТІ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ШЕГІНЕН ТЫС ШЫҒАРЫП ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ5-КІШІ БӨЛІМ. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ50-тарау. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ6-КІШІ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ51-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
392-бап. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде баланы қайтару туралы немесе балаға қатысты қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз беру393-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыздарды қарау тәртібі394-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету395-бап. Талап қою талаптарын біріктіруге және қарсы талап қою беруге жол берілмеушілік396-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арызды қарау397-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша сот шешімі398-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын беру және қарау мерзімі400-бап. Сот қаулыларының көшірмелерін жіберу
3-БӨЛІМ. СОТ АКТІЛЕРІН ҚАЙТА ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ52-тарау. Сот актілеріне апелляциялық шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхаттар келтіруі
401-бап. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, прокурорлардың апелляциялық өтінішхаттар келтіру құқығы402-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қарайтын соттар403-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру тәртібі мен мерзімдері404-бап. Апелляциялық шағымның, прокурордың өтінішхатының мазмұны405-бап. Бірінші сатыдағы сот судьясының апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейінгі әрекеттері406-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру407-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару408-бап. Апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікір409-бап. Апелляциялық шағымнан, прокурордың өтінішхатынан бас тарту және оларды кері қайтарып алу410-бап. Тараптардың дауды апелляциялық сатыдағы сотта ерікті түрде реттеуі411-бап. Шешімнің орындалуын тоқтата тұру
53-тарау. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМ, ПОКУРОРДЫҢ ӨТІНІШХАТЫ БОЙЫНША ІСТЕРДІ ҚАРАУ
412-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы413-бап. Апелляциялық қараудың шектерi414-бап. Істі апелляциялық сатыдағы сотта қарауға дайындау415-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың істі қарау мерзімі416-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу417-бап. Істі талқылаудың басталуы418-бап. Іске қатысатын адамдардың сот отырысына келмеуінің салдарлары419-бап. Соттың іске қатысатын адамдардың арыздары мен өтінішхаттарын шешуі420-бап. Дәлелдемелерді зерттеу421-бап. Сот жарыссөздері422-бап. Сот отырысының хаттамасы423-бап. Сот актісін шығару және оны жариялау424-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері425-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың актілері426-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны427-бап. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою не оны өзгерту негіздері428-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата отырып немесе талап қоюды қараусыз қалдыра отырып, сот шешімінің күшін жою429-бап. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына (қаулыларына) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіру тәртібі мен мерзімдері430-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы431-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың сот актілерінің заңды күші432-бап. Сот актісін жіберу және істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау тәртібі»
54-тарау. КАССАЦИЯЛЫҚ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ
434-бап. Кассациялық тәртiппен қайта қарауға жататын сот актiлерi435-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiшхат беруге, ұсыным енгізуге, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар436-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне дау айту, наразылық келтіру мерзiмдерi437-бап. Iстердi кассациялық тәртiппен қарайтын соттар438-бап. Iстердi талап етіп алдырудың және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi439-бап. Наразылық келтіру440-бап. Наразылықтың мазмұны441-бап. Сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы және кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттың мазмұны442-бап. Өтiнiшхатты немесе прокурордың наразылығын қайтару443-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау444-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша қабылданатын шешімдер445-бап. Кассациялық сатыдағы соттың сот отырысын тағайындау446-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтінішхатқа, ұсынымға немесе наразылыққа пікір447-бап. Татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім448-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру449-бап. Істi кассациялық тәртіппен қарау нысанасы және шектерi450-бап. Істi кассациялық сатыдағы соттың қарау тәртібі451-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері452-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының мазмұны453-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшiне енуi454-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшi жойылғаннан кейiн iстi қарау
55-тарау. СОТ АКТІЛЕРІН ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН НЕМЕСЕ ЖАҢА МӘН-ЖАЙЛАР БОЙЫНША ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУ56-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДЕРДІҢ КҮШІН ЖОЮ ТУРАЛЫ ӨТІНІШХАТ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ4-БӨЛІМ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕСС57-тарау. ШЕТЕЛДІК ТҰЛҒАЛАР ҚАТЫСАТЫН ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
466-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыреті467-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын Қазақстан Республикасы соттарының айрықша құзыреті468-бап. Шарттық соттылық469-бап. Құзыреттің өзгермейтіндігі470-бап. Шетелдік сотта іс жүргізудің мәні471-бап. Соттылық472-бап. Шетелдік тұлғалардың процестік құқықтары мен міндеттері473-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі474-бап. Шетелдік және халықаралық ұйымның процестік құқыққа қабілеттілігі475-бап. Шет мемлекеттердің органдары берген құжаттарды тану476-бап. Құқықтық көмек туралы тапсырмалар477-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi478-бап. Соттық иммунитет479-бап. Шет мемлекеттің қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тартуы480-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi және соттық иммунитеттен бас тартуы481-бап. Шет мемлекеттiң сот талқылауына қатысуы482-бап. Шет мемлекеттің төрелiк талқылауға қатысты иммунитеттен бас тартуы483-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмді керi қайтарып алу484-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетi бұзылған жағдайда шет мемлекеттің иммунитетін қолданбау485-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау486-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау487-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау488-бап. Нұқсанды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау489-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектілерiне қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау490-бап. Еңбек даулары бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау491-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің иммунитеті492-бап. Шет мемлекеттің талап қоюды қамтамасыз етуге және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатуға қарсы иммунитеті493-бап. Егемен билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк494-бап. Шет мемлекет қатысатын істер бойынша сот ісін жүргізу495-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселені шешу тәртiбi496-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету туралы және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi497-бап. Өзара түсiнiстiк қағидатын қолдану498-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу499-бап. Процестік құжаттарды шет мемлекетке жiберу және табыс ету500-бап. Сырттай шешiм501-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін тану және орындау502-бап. Шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдерін тану503-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін мәжбүрлеп орындату504-бап. Атқару парағын беруден бас тарту және беру
58-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР