Поиск 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (2018.21.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)