Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Русский
Казахский и русский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2000 ж. 18 желтоқсандағы № 126-II Заңы (2024.25.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>
Содержание
1-тарау. Жалпы ережелер2-тарау. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру3-тарау. Сақтандыру рыногы
10-бап. Сақтандыру нарығының қатысушылары10-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің өкілеттіктері10-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің ішкі құжаттары10-3-бап. Актуарийлер бірлестігі11-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметi11-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асырудың жалпы шарттары12-бап. Өмірді сақтандыру жөніндегі қызметтi жүзеге асырудың ерекшелiктерi13-бап. Ортақ сақтандыру және бірлескен қайта сақтандыру жөніндегі қызмет14-бап. Лицензиясыз қызметке тыйым салу15-бап. Трансшекаралық сақтандыру және қайта сақтандыру15-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдікті жағдайлар беруге тыйым салу15-2-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар алмасу арқылы сақтандыру шартын жасасу және сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде сақтандыру ұйымына және интернет-ресурстарға қойылатын талаптар16-бап. Сақтанушыларға ақпарат беру бойынша сақтандыру ұйымына, сақтандыру брокеріне, сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға, сақтандыру омбудсманына қойылатын талаптар
4-тарау. Сақтандыру делдалдығы5-тарау. Актуарийлік қызмет және аудит6-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын құру
21-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құрылтайшылары мен акционерлерi22-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құқықтық мәртебесi23-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы24-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының органдары25-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталын қалыптастыру25-1-бап. Субординарлық борыш26-бап. Сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы26-1-бап. Сақтандыру холдингі немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның рұқсат беруден бас тарту негіздері27-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру28-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беруден бас тарту негiздерi29-бап. Алып тасталды30-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мемлекеттік тiркеу30-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын ашу31-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар31-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар ету32-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің ұйымдардың капиталдарына қомақты қатысуы33-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу34-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің және сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар35-бап. Қазақстан Республикасының резидентi еместiң қатысатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қойылатын қосымша талаптар36-бап. Алып тасталды
6-1-тарау. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын құрудың және олардың қызметінің ерекшеліктері7-тарау. Лицензиялау
37-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және сақтандыру брокерін лицензиялау37-1-бап. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары және (немесе) қызмет түрі алып тасталған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру саласы өзгерген, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия ерікті түрде қайтарылған және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ерікті түрде таратылған және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлғаға ерікті түрде қайта ұйымдастырылған кезде сақтандыру портфелін беру38-бап. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияларды беруден бас тарту39-бап. Алып тасталды40-бап. Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті лицензиялау
8-тарау. Уәкiлеттi орган және сақтандыру қызметін мемлекеттiк реттеу, бақылау мен қадағалау9-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін реттеу
45-бап. Алып тасталды46-бап. Пруденциялық нормативтер және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер46-1-бап. Алып тасталды47-бап. Сақтандыру резервтерi48-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет49-бап. Сақтандыру бойынша iрi мәмiлелер жасау50-бап. Бағалы қағаздармен және вексельдермен мәмiлелер жасау51-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен жасалған мәмiлелердi бақылау52-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бiрлескен қызметке қатысуы52-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі52-2-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу52-3-бап. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есептілікті жасау52-4-бап. Сақтандыру шартын жасасу кезінде, сақтандыру арқылы қорғаудың қолданылу және сақтандыру жағдайын реттеу кезеңінде жосықсыз әрекетке тыйым салу
10-тарау. Қадағалап ден қою шаралары, санкциялар және өзге де ықпал ету шаралары
53-бап. Ерте ден қою шаралары53-1-бап. Қадағалап ден қою шаралары53-2-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары53-3-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар53-4-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары53-5-бап. Санкциялар54-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру54-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиясынан айырылған жағдайда сақтандыру портфелін беру55-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айыру55-1-бап. Алып тасталды55-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару жөніндегі уақытша әкімшілік55-3-бап. Алып тасталды55-4-бап. Алып тасталды55-5-бап. Алып тасталды55-6-бап. Алып тасталды56-бап. Сақтандыру қызметi субъектiлерi мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айырудың зардаптары57-бап. Алып тасталды58-бап. Алып тасталды59-бап. Актуарий лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру60-бап. Актуарийді лицензиясынан айыру61-бап. Алып тасталды
11-тарау. Қайта құру12-тарау. Тарату
65-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату түрлері және негіздері66-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кредиторлар комитетi67-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату ерекшеліктері68-бап. Өз еркiмен таратылуға рұқсат беруден бас тарту69-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату ерекшелiктерi69-1-бап. Алып тасталды70-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы71-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын банкрот деп тану72-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының талаптарын қанағаттандыру кезектiлiгi72-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін тоқтату73-бап. Уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату процесіндегі бақылау өкілеттігі
13-тарау. Есеп беру және өзге де мәселелер14-тарау. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызмет15-тарау. Сақтандыру омбудсманы